Představení společnosti

Honosný barokní statek Panský dvůr stával v dřívějších dobách nedaleko Domažlic. Sloužil městu jako zdroj masa, mléka a obilí. Chovala se v něm městská stáda koní a krav. Po zboření hradeb koncem 19.století dochází k expanzi městské zástavby do volné krajiny. Panský statek spolu s dalšími budovami je touto zástavbou pohlcen a stává se součástí města. Od konce druhé světové války až do konce osmdesátých let dvacátého století statek chátrá pod dohledem socialistických Státních statků. Na počátku devadesátých let je navrácen historický majetek městu Domažlice.

8.září 1993 je založena obchodní společnost Panský dvůr, spol. s r.o., která si dala do vínku vybudovat moderní regionální centrum obchodu a služeb plně reflektující místní potřeby a zájmy. Od města Domažlice za tím účelem kupuje na počátku roku 1994 společnost areál bývalého statku. Po rozsáhlé demolici původních hospodářských stavení vyrůstá na pozemcích statku budovy moderní obchodní centrum. 6. května 1996 je za účasti významných osobností regionu slavnostně otevřen celý areál nákupního centra s supermarketem, prodejnami nábytku, výpočetní techniky, květin a množství kanceláří k pronájmu. V témže roce pak dochází k přeměně právní formy společnosti na akciovou společnost.

V následujících letech se společnost zaměřuje na rozvoj maloobchodního prodeje. Na zvětšené prodejní ploše supermarketu je původní nabídka potravin a drogistického zboží výrazně rozšířena o sortiment spotřební elektroniky, zahradní techniky, potřeb pro kutily, domácích potřeb, textilu, hraček, papírenského zboží.

V roce 2000 akciová společnost Panský dvůr zahajuje novou etapu ve své historii. Prohloubením významných obchodních kontaktů z maloobchodní činnosti a využitím moderních technologií rozvíjí zcela nové obchodní aktivity, které pod označením Pd shop a Pd studio představují základní kámen pro budoucí zaměření společnosti, kterým je komplexní outsourcing. Služby, představující dodávky kancelářských potřeb, spotřebního a režijního materiálu, včetně zabezpečení provozních a pomocných činností jsou určeny průmyslovým podnikům a institucím z celé České republiky. Po začlenění ČR do Evropské unie i podnikatelským subjektům a organizacím ze zemí EU.

 

Pd shop
Pdshop představuje moderní systém zásobování nevýrobního spotřebního materiálu pro chod každé společnosti, organizace i úřadu. Na moderních logistických základech je vybudována služba, která přináší pohodu a úsporu do Vašich kanceláří. Pomáháme Vám zvyšovat produktivitu práce a snižovat přímé i nepřímé náklady na provoz Vaší společnosti. Webové stránky, na kterých se nyní nacházíte, jsou základním kamínkem z široké mozaiky produktové nabídky našich služeb a sortimentu.